Crist de la Divina Misericòrdia

Imprimeix
Valoració d'usuari: / 12
PitjorMillor 
Resa el Rosari de la Misericòrdia Divina >>>
Resa l'Hora de la Misericòrdia Divina >>>

Cristo-MIsericordia-small

Sor Maria Faustina, apòstol de la Divina Misericòrdia, forma part del cercle de sants de l'Església més coneguts. A través d'ella el Senyor Jesús transmet al món el gran missatge de la Divina Misericòrdia i presenta el model de la perfecció cristiana basada sobre la confiança en Déu i l'actitud de caritat cap al proïsme.

Antecedents

Una devoció especial es va començar a escampar pel món sencer a partir del diari d'una jove monja polonesa el 1930. El missatge no és gens nou, però ens recorda el que l'Església sempre ha ensenyat per mitjà de les Sagrades Escriptures i la tradició: que Déu és misericordiós i que perdona i que nosaltres també hem de ser misericordiosos i hem de perdonar. Però en la devoció a la Divina Misericòrdia aquest missatge pren un enfocament poderós que crida a les persones a una entesa més profunda sobre l'Amor il·limitat de Déu i la disponibilitat d'aquest Amor a tots - especialment als més pecadors. El missatge i la devoció a Jesús com la Divina Misericòrdia aquesta basada en els escrits de la Santa María Faustina Kowalska, una monja polonesa sense educació bàsica que, en obediència al seu director espiritual, va escriure un diari d'al voltant de 600 pàgines que relaten les revelacions que ella va rebre sobre la Misericòrdia de Déu. Encara abans de la seva mort el 1938 es va començar a escampar la devoció a la Divina Misericòrdia.

El missatge de Misericòrdia és que Déu ens Estima -a tots- no importa quant gran siguin les nostres faltes. Ell vol que reconeguem que la Seva Misericòrdia és més gran que els nostres pecats, perquè ens apropem a Ell amb confiança, que rebem la seva Misericòrdia i la deixem vessar sobre d'altres. De tal manera que tots participem del Seu Goig. És un missatge que podem recordar tan fàcilment com un ABC:

La Devoció a la Divina Misericòrdia

Tenir devoció a la Divina Misericòrdia requereix d'un total lliurament a Déu com a Misericòrdia. És una decisió que comprèn en confiar completament a Ell, a acceptar la seva Misericòrdia amb acció de gràcies i de ser misericordiós com Ell és Misericordiós.

Les pràctiques devocionals proposades al diari de Santa Faustina estan en complet acord amb els ensenyaments de l'Església i la seva arrel estan fermament en els Missatges dels Evangelis del nostre Senyor Misericordiós. Aquests pròpiament compresos i implementats ens ajuden a créixer com a genuïns seguidors de Crist.

Cor Misericordiós

Existeixen dos versos de les Escriptures que hem de tenir en compte mentre ens involucrem en aquestes pràctiques devocionals:

  1. "Aquest poble s'ha fet pròxim amb la seva boca, i m'han honrat amb els seus llavis mentre que el seu cor és lluny de mi. " (Is 29:13);
  2. Benaventurats els misericordiosos perque ells obtindràn misericòrdia " (Mt 5:7). És irònic i fins i tot espantós el fet de què la majoria de les persones religioses dels temps de Crist (persones que eren practicants de la seva religió i que ansiosament esperaven la vinguda del Messies) no van ser capaços de reconèixer-ho quan Ell va venir.

Els fariseus, a qui Crist els parlava en la primera cita de l'evangeli esmentada anteriorment, eren molt devots de les oracions, regles i rituals de la seva religió, però en passar dels anys, aquestes pràctiques externes eren tan importants per elles mateixes que el seu verdader significat s'havia perdut. Els fariseus efectuaven tots els sacrificis requerits, deien les oracions correctes, dejunaven amb freqüència i parlaven constantment sobre Déu, però res d'això no havia tocat els seus cors. Com a resultat no tenien cap relació amb Déu, ells no estaven vivint de la forma que Ell volia i no estaven preparats per a la vinguda de Crist.

Quan mirem la imatge del nostre Salvador Misericordiós, o deixem el que estem fent a les tres de la tarda, o resem la coroneta de la Divina Misericòrdia: són aquestes coses que ens estan portant més a prop a la verdadera vida sacramental de l'Església i deixem que Crist transformi els nostres cors? O sol s'han convertit en hàbits religiosos? En les nostres vides diàries estem convertint-nos més i més en persones de Misericòrdia? O només estem honrant la Misericòrdia de Déu amb els llavis?

Vivint el missatge de la Misericòrdia

Les pràctiques devocionals revelades a Santa Faustina ens van ser donades com a "instruments de misericòrdia" per mitjà dels quals l'amor de Déu és vessat sobre tot el món, però no són suficients per si soles. No és suficient que nosaltres pengem la imatge de la Divina Misericòrdia a les nostres llars, que resem la Coroneta tots els dies a les 3 de la tarda, i rebem la Comunió diumenge després de la pasqua. Nosaltres ens hem de mostrar misericordiosos amb el nostre proïsme. Posar la Misericòrdia en acció no és una opció de la devoció a la Divina Misericòrdia sinó un requisit!

El nostre Senyor li parla estrictament d'això a Santa Faustina:

Exigeixo de tu obres de Misericòrdia que han de sorgir de l'amor cap a Mi. Has de mostrar misericòrdia al proïsme sempre i a tot arreu. No pots deixar de fer-ho ni excusar-te ni justificar-se. (Diari 742).

Així com el manen els evangelis "Siguin Misericordiosos així com el seu Pare al Cel és Misericordiós, " demanen que siguem misericordiosos amb el nostre proïsme "sempre i en tot lloc" sembla impossible de complir però el Senyor assegura que és possible. "Quan una ànima s'apropa a Mi amb confiança, la curullo amb tal abundància de gràcies que ella no pot contenir-les per si mateix mateixa, sinó que les irradia sobre altres ànimes. " (Diari 1074)

Com irradiem la Misericòrdia de Déu al nostre proïsme?

Per mitjà de les nostres accions, paraules i oracions. "En aquestes tres formes" Ell li diu a Sor Faustina "està continguda la plenitud de la misericòrdia" (Diari 742). Tots hem estat cridats a practicar aquestes tres formes de misericòrdia, però no tots som cridats de la mateixa manera. Hem de preguntar-li al Senyor, qui comprèn les nostres personalitats individuals i la nostra situació, que ens ajudi a reconèixer, les diverses formes amb què podem posar en pràctica la Seva Misericòrdia a les nostres vides diàries.

Demanant la Misericòrdia del nostre Senyor, confiant en la seva Misericòrdia, i vivint com persones misericordioses ens podem assegurar que mai no escoltarem dir "Els seus cors són lluny de mi" sinó més aviat la bonica promesa de " Benaventurats els misericordiosos, ja que ells obtindran Misericòrdia".

 

Per a obtenir més informació sobre la Devoció al Crist de la Divina Misericòrdia pot clicar aquí


Resa el Rosari de la Misericòrdia Divina >>>
Resa l'Hora de la Misericòrdia Divina >>>

Tambien puedes leer...