Amb el Papa, a la Sagrada Família

Imprimeix
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor 
benedicto xvi en barcelona

El diumenge dia 7 del proper mes de novembre viurem un esdeveniment de gran abast per a tota la comunitat eclesial, i també per al conjunt de la societat: la visita del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, on presidirà la Dedicació del tem­ple de la Sagrada Família. La seua visita es sobretot apostòlica; un esdeveniment que reflecteix la imatge de la Visita per la qual Crist, el Bon Pastor, ha visitat i redimit al seu poble (cf. Lc 1,68). En aquesta visita el Papa, Bisbe de Roma i succes­sor de sant Pere, realitza la seua missió apostòlica com a princi­pi i fonament perpetu i visible d'unitat, tant dels bisbes corn de la multitud dels fidels» (LG, 23).

Tots estem convidats a parti­cipar d'aquest esdeveniment, a compartir amb el Sant Pare l'a­legria de la fe en el Déu que ens ha estimat i ens ha convocat corn a família. Pelegrinar a Bar­celona és una possibilitat que estem convidats a realitzar. La Diòcesi de Tortosa es posa des d'ara en camí per aquest en­contre eclesial que ens obre a la universalitat de l’Església, i també a la trobada concreta amb el Sant Pare. Dedicar una església és una manera d'assenyalar que "EI qui és la Paraula s'ha fet home i ha habitat entre nosaltres" (Jn 1,14). Una església és un edifici construït pels homes, però al consagrar-la esdevé un símbol d'aquell temple en el qual Déu vol habitar amb tots nosaltres.

Naturalment, és necessari preparar-se per a aquest gran esdeveniment. D’aquí els valuosos instruments que s'han preparat a tal efecte. Es tracta d'unes catequesis on es presenta la figura del Papa a la llum d'aquell qui va ser el primer d'entre els apòstols: sant Pere. A través de distints textos ens apropem a la seua figura, a la seua missió i a la seua relació amb el nostre avui en la vida de l'Església. També en aques­tes catequesis se'ns presenta la figura de Gaudí el gran artífex del temple de la Sagrada Família. El seu treball es guiava per una visió de fe i d'amor a Jesucrist, unida a una gran capacitat creativa i un domini de les arts constructives. Ell mateix afir­mava: per fer bé les coses és necessari: en primer lloc, l'amor a elles; en segon lloc, la tècnica. Amb el seu testimoni entra­rem al temple de la Sagrada Família de la mà d'aquell qui la va somiar i dibuixar, i va iniciar la seua construcció. Finalment, també trobarem unes catequesis dedicades a descobrir el significat d'aquest meravellós temple, tant en el seu aspecte material i simbòlic com també en el misteri de la fe al qual esta dedicat: la Sagrada Família de Natzaret. A la seua llum, els matrimonis i les famílies enfortiran el seu camí de fe.

És l'hora de posar-nos en camí: «amb el Papa, a la Sagrada Família».


Tambien puedes leer...