La catequesi, llar del creixement cristià

Imprimeix
Valoració d'usuari: / 0
PitjorMillor 
catequistas

"Després baixà amb ells a Natzaret ... Jesús es feia gran, avançava en enteniment i tenia el favor de Déu i dels homes” (Lc 2,51-52). Jesús necessita la seva llar de Natzaret per fer-se gran. Com tots nosaltres ens vam fer grans i vam créixer com a persones a la nostra llar. La comunitat parroquial es la llar on el creient naix i creix en la fe.La catequesi ens ajuda a créixer en la fe. El Vaticà II recomana que sigui “proporcionada als infants i adolescents, als joves i àdhuc als adults, la formació catequètica encaminada a transformar la fe, il·lustrada per l'ensenyament, es faci viva, explicita i operant en l'home... adaptada al caràcter, a les possibilitats i a l'edat i àdhuc a les circumstancies dels creients” (CD, 14). Avui es urgent proposar la fe, es a dir, promoure la conversió a l'Evangeli. En aquest sentit, la con­versi6 es el dinamisme que sempre ha d'estar present. Per això, la catequesi, corn a procés de formació en la fe, sempre inclou la conversió, el procés d’adhesió a la persona de Jesucrist.

La catequesi ha d'estar arrelada en una comunitat parroquial, punt de partença i clima on el creient neix i madura en la fe.”La comunitat parroquial ha de continuar essent l'animadora de la catequesi i el seu lloc privilegiat” (CT 67). I des d'aquesta petita comunitat, formem part de l’Església diocesana i de l’Església universal, que constitueixen les autentiques comunitats de referència.

Tasca primordial de la responsabilitat categoritzadora de la comunitat parroquial serà conscienciar tots els batejats de la seua ineludible responsabilitat en la transmissió de la fe. Es des d’aquí d’on naix també l'esforç permanent per formar els catequistes, que actuen, no en nom propi sinó en el de la comunitat parroquial. Ara, a l’inici d'aquest nou temps pastoral, es el moment d'animar alguns membres de la comunitat a ser catequistes, i convidar els pares, sobretot aquells que tenen fills en la catequesi, a participar en la seua educació de la fe.

Fa anys, a les nostres llars la fe es transmetia per influencia de l'ambient familiar. També l'entorn incorporava referències religioses amb tota normalitat. Avui es necessari un nou esforç parroquial al servei de la transmissió de la fe. Per això es necessita mes que mai organitzar i convidar els fidels a participar en la vida parroquial i les seues propostes evangelitzadores. Però, sobretot les famílies cristianes han de posar al servei de la comunitat la seua capacitat per desvetllar la fe i acompanyar el seu creixement. D'aquesta manera les nostres parròquies podran complir la seua missió maternal, es a dir, engendrar nous cristians.


Tambien puedes leer...