Escola de pregària

13 Feb

Cada divendres de 20:00 h. a 20’30 una estona de pregària davant del Santíssim. Lloança, acció de gràcies, silenci i intercessió. El temps que passem davant del Senyor és el més aprofitat i el més fructuós,