Representació del davallament de la Creu.

13 Feb

Dissabte dia 9 de març, a les 20:15 h. (a l’acabar la missa de la tarda), la Passió d’Ulldecona representarà, a la nostra parròquia, l’acte del davallament de la Creu. Un text únic tret d’un manuscrit datat a les primeries del segle XVI. La representació té una durada de 35 minuts però per la seva profunditat i bellesa ben segur que ens ajudarà a comprendre i viure millor la Passió del Senyor. Entrada gratuïta per tothom